Shortcut Navigation:

Dr. Scott Hewitt

Courses Taught

 • CHEM 100 Survey of Chemistry
 • CHEM 120B General Chemistry
 • CHEM 313ABC Environmental Pollution and Solutions
 • CHEM 315 Theory of Quantitative Analysis
 • CHEM 390 Careers in Chemistry & Biochemistry
 • CHEM 411G Mass Spectrometry
 • CHEM 436 Atmospheric Chemistry
 • CHEM 480T Green Chemistry
 • CHEM/ENST 492 Sustainability Products
 • CHEM 512 Advanced Instrumentation
 • CHEM 552 Kinetics & Spectroscopy